BAS Управління автотранспортом

BAS Управління автотранспортом. Стандарт — відмінний програмний продукт, який призначений для автоматизації управлінського та оперативного обліку в автотранспортних підприємствах та організаціях, а також у автотранспортних підрозділах торгових, виробничих та інших підприємств, які використовують автотранспорт для власних потреб.
Цей програмний продукт дозволяє координувати, планувати та керувати Вашим автопарком. Дана система дозволяє автоматизувати облік, контролювати перевезення та регулювати етап роботи: наявні запчастини, стан автомобілів, завантаженість водіїв.
Функціонал цієї системи дозволяє вести облік доходів та витрат. Ви зможете відстежувати витрати на ремонт, вартість деталей та обслуговування транспорту. Усі фінансові операції можна аналізувати. Доступна функція інтеграції із програмою BAS Бухгалтерія.
Відмінною особливістю програми є продуманий довідник тарифів, який дозволяє налаштовувати дію складних тарифів для контрагентів, маршрутів, моделей транспортних засобів тощо.

Рішення складається з наступних основних підсистем:

 • Управління автопарком
 • Управління замовленнями та диспетчеризація
 • Облік дорожніх листів
 • Облік ПММ та технічних рідин
 • Облік ремонтів та агрегатів
 • Облік ДТП та штрафів
 • Складський облік запчастин та витратних матеріалів
 • Облік роботи водіїв
 • Взаєморозрахунки з контрагентами
 • Облік доходів та витрат

 

У цьому програмному продукті реалізовано механізм обміну даними з програмним продуктом «BAS Бухгалтерія»

Ціна програми BAS Управління автотранспортом
Назва програмного продуктуЦіна, ГРН.
BAS Управління автотранспортом. Стандарт15 000,00
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 рабоче місце6 600,00
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць 30 000,00
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць 56 400,00
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць 100 800,00
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць 240 000,00
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць 462 000,00
Функціональні можливості "BAS Управління автотранспортом. Стандарт"
Управління замовленнями та диспетчеризація

Управління замовленнями та диспетчеризація

Вирішуються такі завдання:

 • облік та розподіл замовлень на автомобілі
 • облік рознарядок
 • робота з маршрутними листами

Замовлення можуть враховуватися як від внутрішніх підрозділів компаній, так і сторонніх контрагентів.
У програмі можна формувати добові рознарядки на транспорт. Витяг рознарядки на випуск автомобілів відбувається з урахуванням різних режимів роботи ТЗ та графіків роботи водіїв.

АРМ Диспетчера

Основне призначення автоматизованого робочого місця (АРМ) диспетчера – допомога у відпрацюванні замовлень покупців та формування завдань перевезення.

Можливості:

 • швидкий підбір замовлень
 • заповнення документів «Маршрутний лист»
 • робота з журналом «Маршрутні листи»
 • робота з журналом «Шляхові листи»
 • групове формування та друк документів “Рознарядка”
Взаєморозрахунки з контрагентами та формування тарифів

Взаєморозрахунки з контрагентами

Вирішуються такі завдання:

 • ведення прейскурантів та тарифів на транспортні послуги
 • розрахунок вартості наданих послуг
 • формування документів реалізацій, рахунків та актів, реєстрів

У програмі можливо:

 • налаштувати залежність величини тарифу від обсягу виконаної роботи
 • встановлювати фіксовані тарифи
 • створювати складні тарифи

На основі чинних тарифів програма може автоматично розраховувати вартість наданих транспортних послуг у документі “Товарно-транспортна накладна”, який може бути створений усередині дорожнього листа.
За довільний період для клієнтів можуть бути сформовані рахунки та акти послуг з різним ступенем деталізації.
Крім рахунків та актів можна сформувати реєстр наданих послуг.

Підтримується вивантаження документів реалізації у програму “BAS Бухгалтерія”.

Облік доходів та витрат

Облік доходів та витрат

Вирішуються завдання:

 • облік прямих оперативних витрат на власний транспорт
 • гнучке налаштування бази для розподілу доходів та витрат
 • облік інших витрат на автомобілі

Прямі витрати визначаються на підставі дорожніх та ремонтних листів: вартість ПММ, вартість ремонтів та технічного обслуговування автомобілів, амортизація, знос шин.
Для кожної із статей доходів/витрат, а також статей собівартості є можливість задати базу, спосіб та варіант розподілу між аналітиками.
Звіти з витрат можна отримувати у різних розрізах аналітики, наприклад, у розрізі замовлень на транспортних засобах, автомобілів, підрозділів чи розрізі замовників.

За підсумками роботи можна проаналізувати рентабельність транспорту.

Управління автопарком

Управління автопарком

Вирішуються основні завдання:

 • ведення довідника транспортних засобів
 • облік документів МС та водіїв, контроль закінчення їх термінів дії
 • облік вироблення ТЗ та обладнання

Вся основна інформація про автомобілі компанії зберігається у довіднику «Транспортні засоби та обладнання».
Норми проходження планового технічного обслуговування задаються за моделями ТЗ. Програма дозволяє налаштовувати норми ТО як за різними параметрами виробітку (пробіг, кількість виконаних операцій, напрацювання в мотогодин і т.д.), так і в залежності від календарних термінів.
При наближенні чергового ТО автомобіль потрапляє у звіт “Контроль термінів наближення ТО”, а у списку МС він виділяється спеціальної піктограмою.

Функціональні можливості програми також дозволяють:

 • вести облік та контроль терміну дії будь-яких документів водіїв та автомобілів
 • завантажувати та зберігати скан-копії документів у системі

Після закінчення терміну дії документа у списку транспортних засобів автомобіль позначається спеціальною піктограмою, а зведену інформацію можна отримати у спеціалізованому звіті.
Інформація про прострочені документи автоматично переноситься до архіву.

Облік дорожніх листів

Облік дорожніх листів

У програмі можна виписувати та обробляти дорожні листи різних видів:

 • легкового автомобіля
 • вантажного автомобіля (почасова, відрядна)
 • спеціального автомобіля
 • міжміського автомобіля
 • автобуса
 • фізичної особи-підприємця
 • рапорт про роботу будівельної машини

Усі перелічені друковані форми дорожніх листів є уніфікованими.
Витяг дорожнього листа виконується як ручним введенням, так і автоматичною пакетною випискою. Режим пакетної виписки особливо зручний для підприємств з великим автопарком, оскільки дозволяє за короткий проміжок часу сформувати та роздрукувати дорожні листи з мінімальною участю диспетчера.
При обробці дорожнього листа програма розраховує параметри вироблення ТЗ та водіїв рейсом (пробіг з вантажем, час у наряді, у роботі, у простій та інші), а також нормативні та фактичні витрати ПММ та технічних рідин (ТР) автомобілів.

На підставі даних дорожніх листів програма формує аналітичні звіти:

 • Напрацювання обладнання в мотогодинах
 • Карта роботи ТЗ
 • Пробіг ТЗ
 • Вироблення транспортних засобів
 • Діаграма стану ТЗ (у вигляді діаграми Ганта)
 • та інші звіти
Облік ПММ та технічних рідин

Облік ПММ та технічних рідин

Вирішуються такі завдання:

 • облік оборотів та витрати палива та ТР у розрізі кожного автомобіля
 • облік фактів економії та перевитрати палива водіями у кожному рейсі
 • контроль та інвентаризація залишків ПММ та технічних рідин на ТЗ

Розрахунок нормативних та фактичних витрат палива

Для автомобілів можна враховувати базові норми витрати ПММ, а також норми витрати пального на спеціальні роботи.
Є облік коригувальних коефіцієнтів ПММ (складні умови роботи, температурні коефіцієнти, сезонні надбавки).
Усі алгоритми розрахунку нормативної витрати пального розроблено відповідно до наказу Міністерства транспорту України.

Заправки та сливи ПММ

Основні можливості:

 • облік фактів зливу палива
 • можливість проведення інвентаризації залишків палива у баках автомобілів
 • облік заправок зі складу, за готівку, за пластиковою карткою, по талонах, від постачальника
 • можливість завантаження звітів процесингових центрів щодо деталізації заправок ПММ за пластиковими картками
 • можливість порівняння завантажених заправок із чеками водіїв

Повну картину за рухом палива та ТР можна проаналізувати за допомогою різних звітів:

 • Відомість руху ПММ
 • Відомість приходу-витрати ПММ на ТЗ
 • Заправки ПММ
 • Порівняння заправок за пластиковими картками
Облік ремонтів та агрегатів

Облік ремонтів та агрегатів

Основні можливості:

 • облік заявок на ремонт
 • облік планових ТО автомобілів та виконаних ремонтів у власній ремонтній зоні та у сторонніх автосервісах
 • друк форми «Вимога-накладна» з документа «Ремонтний лист»
 • облік агрегатів
 • облік фактів встановлення та заміни шин, акумуляторів та іншої додаткової комплектації

Програма дозволяє детально проаналізувати інформацію щодо всіх майбутніх та виконаних ТО та ремонтів транспорту за допомогою звітів: “Планування ТО”, “Графік ТО”.
Програма дозволяє детально проаналізувати інформацію щодо всіх майбутніх та виконаних ТО та ремонтів транспорту за допомогою звітів: “Планування ТО”, “Графік ТО”.

У підсистемі «Облік агрегатів та іншої комплектації автомобілів» виконується облік шин, акумуляторів, а також аптечок, рацій та іншої додаткової комплектації автомобілів.
Облік агрегатів ведеться у розрізі кожного автомобіля, а шин – ще й у розрізі місць встановлення.
Для зручної роботи механіка в ремонтному листку передбачений майстер установки шин, який дозволяє швидко та наочно, використовуючи макети ТЗ, здійснювати такі операції:

 • встановлювати, змінювати, знімати шини
 • перевіряти інформацію про наявні на автомобілі шини

У програмі фіксується інформація про дату та місце встановлення кожної конкретної шини. На підставі даних про пробігу ТЗ програма розраховує поточне зношування шин, встановлених в даний момент на автомобілі, дозволяє заздалегідь спрогнозувати терміни їх заміни.

Облік ДТП та штрафів водіїв

Облік ДТП та штрафів водіїв

У програмі ведеться облік дорожньо-транспортних пригод (ДТП).

Функціонал надає такі можливості:

 • облік та оформлення документів про ДТП
 • облік даних щодо завданих збитків ТЗ, за страховими виплатами
 • ведення статистики причин ДТП, характери порушень правил дорожнього руху
 • ведення рейтингу водіїв-порушників

Звіти дозволяють проаналізувати причини аварійності, частоту участі у ДТП водіїв, порівняти суми страхових компаній із витратами на відновлювальний ремонт ТЗ.

У програмі також реалізовано облік штрафів, які отримали водії.

Функціонал надає такі можливості:

 • друк форми згоди для утримання штрафів із заробітної плати
 • зберігання фотографій порушень
 • ведення рейтингу водіїв-порушників
 • ведення аналітики за видами порушень правил дорожнього руху

У відповідних документах знаходяться дані про ТЗ та водія-порушника, характер порушення правил дорожнього руху, суму штрафу та факт оплати штрафу.
Аналітичні звіти щодо штрафів дозволяють проаналізувати статистику про порушення правил дорожнього руху, вивести рейтинг водіїв-порушників ПДР.

Складський облік запчастин та витратних матеріалів

Складський облік запчастин та витратних матеріалів

Основні можливості:

 • облік надходження та списання запчастин, палива, технічних рідин та витратних матеріалів на склад
 • облік видачі запчастин та витратних матеріалів
 • внутрішнє переміщення номенклатури між складами
 • списання товарів на автомобіль
 • можливість проведення інвентаризації
 • контроль актуальних залишків товарів на складах

Проаналізувати рух товарів на складах та залишки можна за допомогою різних звітів.

Облік роботи водіїв

Облік роботи водіїв

Вирішуються основні завдання:

 • облік вироблення та робочого часу водіїв
 • нарахування заробітної плати за дорожніми листами

Функціональні можливості дозволяють:

 • формувати, зберігати та друкувати індивідуальні графіки роботи водіїв на довільний період часу (місяць, рік тощо)
 • формувати табелі обліку робочого часу

Відомості про нарахування виплат водіям фіксуються у документі «Нарахування зарплати».
Ці дані можуть бути використані для розрахунку оподаткування та формування звітності, а також можуть бути вивантажені у програму “BAS Бухгалтерія”.

ЗАМОВИТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ


×
Scroll Up