BAS ERP

BAS ERP для України – система автоматизації та управління великими підприємствами та виробництвом.

BAS ERP — на сьогоднішній день є одним з найкращих продуктів, представлених на ринку, який легко допоможе автоматизувати робочий процес на великих підприємствах з будь-якою кількістю персоналу і складністю виробництва.
ERP система — просте рішення, яке з легкістю контролює, автоматизує та вдосконалить будь-які процеси від найменших і найпростіших до найбільших і найскладніших у вашій компанії або на виробництві.
Всім відомо, що на сьогоднішній день автоматизація виробництва — це один з ключових аспектів успішного бізнесу, що стрімко розвивається. Все це лягло в основу створення програмного забезпечення, яке вдало поєднує в собі система ERP, для Вашої зручності і простоти у використанні.
Хоча автоматизація виробництва в BAS ERP схожа із закордонним аналогом SAP ERP, але BAS розроблявся для українських реалій ведення бізнесу, тому функціонал її ширший, має більшу гнучкість і зручність для наших користувачів. BAS ERP дозволяє обробляти персональні дані працівника, складати графік та розраховувати зарплату з урахуванням його оплати та вироблення, сплачувати встановлені законодавством податки та відрахування. Також передбачено функцію аналізу ефективності управління співробітниками. BAS ERP — це програма, яка дозволяє контролювати Ваші кошти, будь то зарахування, переміщення або списання. Ще одна корисна функція – це встановлення лімітів, вона дає змогу контролювати рівень витрат. У програмі також зручний платіжний календар та безліч звітів для аналітики.
Будь-яка система управління вимагає правильного управління бухгалтерським і податковим обліком. Завдяки об’єднанню ERP CRM та функцій BAS, у конфігурації ERP є основні форми звітності, які можна вивантажити в електронному вигляді у будь-який зручний час.

Аналіз та моніторинг усіх показників вашого бізнесу. Насправді це відповідь питанням що таке ERP, т.к. для моніторингу та звітності у всіх аспектах бізнес-процесів необхідна ціла багаторівнева система контролю та обліку всіх даних.
Наша команда фахівців грамотно та якісно зможуть впровадити та налаштувати ERP на Вашому виробництві, що, у свою чергу, виведе Ваш бізнес на новий рівень!
Ціна програми BAS ERP для України
Назва програмного продуктуЦіна, ГРН.
BAS ERP216 000,00
Функціональні можливості та переваги ERP системи
Управління фінансами

Основні інновації рішення та розвиток функціоналу:

 • Облік кредитів, депозитів та позик.
 • Еквайринг (платіжні картки).
 • Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря.
 • Розширені можливості керування поточними платежами.
 • Маршрути узгодження заявок.
 • Гнучкі інструменти формування платіжних документів на майбутні дати.
 • Інвентаризація кас та банківських рахунків.
 • Аналітична звітність щодо руху коштів.
 • Настроюваний план рахунків міжнародного фінансового обліку.
 • Трансляція операцій у підсистему МСФЗ за даними оперативного та регламентованого обліку.
 • Відкладене відображення проводок в обліку.
 • Створення документів за типовими операціями.
 • Аудіованість даних.
 • Генератор фінансових звітів, у т.ч. для формування звітності за міжнародними стандартами способами трансляції операцій та трансформації звітності.
Бюджетування

У конфігурації реалізовано управління процесом бюджетування.

Основні інновації рішення та розвиток функціоналу:

 • Види бюджетів, що налаштовуються, і розширена аналітика.
 • Моделювання сценаріїв.
 • Управління бюджетним процесом.
 • Підтримка декількох валют.
 • Табличні форми введення та коригування.
 • Економічний прогноз.
 • Аналіз досягнення планових показників.
 • Упорядкування зведеної звітності за результатами моніторингу.
 • Розширений фінансовий аналіз.
Цільові показники

У конфігурації реалізовані нові можливості для побудови ієрархічної моделі цілей та цільових показників, включені інструменти для їх моніторингу, включаючи розширений аналіз та доступ з мобільних пристроїв.

Основні інновації рішення та розвиток функціоналу:

 • Побудова ієрархічної моделі цілей та цільових показників.
 • Створення різних варіантів показників із можливістю порівняння.
 • Моніторинг цільових показників із розшифруванням вихідних даних.
 • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямами діяльності.
 • Різноманітність графічних форм аналітичних звітів.
 • Доступ із мобільного пристрою (планшет, смартфон).
Регламентований облік

Конфігурація містить весь необхідний інструментарій для автоматизації бухгалтерського та податкового обліку, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності в організації. Бухгалтерський та податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

Облік оподатковуваного прибутку, ПДВ та Єдиного податку реалізовано відповідно до норм Податкового кодексу України.

Управління персоналом та розрахунок заробітної плати

Підсистема призначена для організації роботи служб підприємства, зайнятих управлінням людськими ресурсами, комплексної автоматизації процесів, які забезпечують підтримку кадрової політики підприємства з урахуванням всіх вимог чинного законодавства.

Основні інновації рішення та розвиток функціоналу:

 • Аналіз ефективності керування персоналом.
 • Розрахунок зарплати за даними виробітку співробітників.
 • Комплекс розрахунків із персоналом.
 • Гнучкі можливості відображення зарплати у фінансовому та регламентованому обліку.
 • Можливість введення необмеженої кількості показників, довільні формули.
 • Аналіз фонду оплати праці.
 • Розрахунок та нарахування резерву відпусток.
 • Розвиток можливостей регламентованого розрахунку зарплати.
Управління виробництвом

У конфігурації розроблена повністю нова підсистема управління виробництвом. Реалізовано новий підхід до управління процесами, що дозволяє мінімізувати залежність якості планування від точності нормативних даних. Це означає, що навіть не маючи точних нормативів часу для всіх виробничих операцій, можна сформувати здійсненні виробничі плани.

Реалізовано два рівні управління виробництвом: рівень диспетчера – логіста підприємства та локальний (цеховий) рівень управління. Планування по міжцеховим розподілам складається на підставі етапів ресурсної специфікації, завдання надходять у виробничі підрозділи для планування поопераційних робіт відповідного этапу.

Поопераційне планування не є обов’язковим. Загальний обсяг робіт по етапу розбивається на партії запуску – маршрутні листи, які формуються на підставі маршрутних карток для етапу. Кожен маршрутний лист містить репліку даних маршрутної картки; надалі, за необхідності, в маршрутні листи можна вносити коригування конкретної партії запуску.

Управління витратами та розрахунок собівартості

Конфігурація дозволяє організувати контроль матеріальних потоків та споживання ресурсів, які забезпечують виробничу, управлінську та комерційну діяльність підприємства. Облік витрат та розрахунок собівартості продукції виконується на основі даних оперативного обліку.

Підсистема управління витратами забезпечує:

 • Облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності у необхідних розрізах у натуральному та вартісному вимірі.
 • Оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві.
 • Врахування фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в необхідних розрізах.
 • Різні методи розподілу витрат на собівартість своєї продукції і виконуваних робіт, на виробничі витрати, напрями діяльності, витрати майбутніх періодів.
 • Розрахунок фактичної собівартості випуску у період.
 • Надання даних про структуру собівартості випуску.
Організація ремонтів

Підсистема дозволяє вести довідник об’єктів ремонту, класифікувати їх за ознаками загального складу паспортних характеристик, показників напрацювання, видів ремонту, режимів експлуатації. Відстежується стан об’єктів ремонту, а також приналежність та розташування. Об’єкти ремонту можуть бути вкладеними чи вузлами інших об’єктів ремонту.

Керування продажами

Основні інновації рішення та розвиток функціоналу:

 • Управління ефективністю процесів продажу та угод із клієнтом.
 • Воронка продажів.
 • Формування прайс-листів з інформацією щодо залишків товарів.
 • Використання регламентованих процесів продажу, бізнес-процеси управління складними продажами.
 • Розширене управління замовленнями клієнтів, типові та індивідуальні правила продажу, угоди.
 • Самообслуговування клієнтів.
 • Управління торговими представниками.
 • Моніторинг стану процесів продажу.
 • Планування використання автотранспорту.
 • Імовірна оцінка прогнозу продажів.
 • Роздільний облік по партнерам (управлінський облік) та контрагентам (регламентований облік).
 • Автоматичний контроль за лімітом заборгованості.
 • Інвентаризація взаєморозрахунків.
 • Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості за набором параметрів.
 • Розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності щодо стану взаєморозрахунків.
Управління взаємовідносинами з клієнтами

Основні інновації рішення та розвиток функціоналу:

 • Формування стратегії відносин із партнерами.
 • Бізнес-процеси організації взаємодії із клієнтами.
 • Досьє клієнта, партнера.
 • Карти лояльності, аналіз лояльності клієнтів.
 • Претензійна робота.
 • Моніторинг виконання угод.
 • BCG-аналіз.
 • Розширений аналіз показників роботи менеджерів.
Управління закупівлями

Підсистема забезпечує менеджерів, відповідальних за постачання, необхідної інформацією для своєчасного прийняття рішень про поповнення запасів ТМЦ, зниження витрат на закупівлі та чіткої організації взаємодії з постачальниками.

Функціонал підсистеми включає:

 • оперативне планування закупівель на підставі планів продажу, планів виробництва та невиконаних замовлень покупців.
 • оформлення замовлень постачальникам та контроль їх виконання.
 • реєстрація та аналіз виконання додаткових умов за договорами з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами та строками поставок.
 • підтримка різних схем прийому товарів від постачальників, у тому числі прийом на реалізацію та отримання сировини та матеріалів.
 • оформлення невідфактурованих поставок із використанням складських ордерів.
 • аналіз потреб складу та виробництва у товарах, готової продукції та матеріалах.
 • наскрізний аналіз та встановлення взаємозв’язків між замовленнями клієнтів та замовленнями постачальникам.
 • аналіз наслідків, до яких може призвести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може призвести недопоставка товарів чи матеріалів).
 • планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів та зарезервованих ТМЦ на складах.
 • підбір оптимальних постачальників товару з їхньої надійності, історії поставок, критеріїв терміновості виконання замовлень, запропонованих умов доставки, територіальних або інших довільних ознак і автоматичне формування замовлень для них.
 • складання графіків поставок та графіків платежів.
Управління складом та запасами

Для керування складом може застосовуватися схема ордерної складського обліку. Схема ордерного складу може включатися для операцій відвантаження та надходження незалежно. Складські ордери виписуються лише з документів-розпоряджень, якими можуть бути замовлення чи накладні. Ведеться облік отриманих, але невиконаних розпоряджень; технологія роботи складу може будуватися повністю «від електронних розпоряджень».

У підсистемі передбачено адресне зберігання товарів, тобто ведення залишків товарів у розрізі “місць зберігання” (осередків, полиць, стелажів) та упаковок товару. Система дозволяє керувати розкладкою товару за місцями зберігання при надходженні, складанням з місць зберігання при відвантаженні, переміщенням та розукомплектуванням товару. Алгоритми, закладені у програму, автоматично підбирають оптимальні місця зберігання при розміщенні та збору, стежать за відсутністю колізій у разі великої інтенсивності складських операцій.

Основні інновації рішення та розвиток функціоналу:

 • Складна ієрархічна структура складів.
 • Управління адресним складом.
 • Відокремлений облік на замовлення – резервування потреб.
 • Мобільні робочі місця працівників складів.
 • Облік багатооборотної тари.
 • Управління інвентаризацією товарів.
 • Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC/XYZ аналізу.
 • Розрахунок прогнозованого попиту.
 • Товари на складах за термінами придатності.
 • Управління доставкою.
 • Товарний календар.
ЗАМОВИТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ


×
Scroll Up