BAS КУП

BAS Комплексне управління підприємством (BAS КУП) — забезпечує оптимізацію підприємств різного роду галузей та діяльності. Дана система дозволяє покращити ефективність малого бізнесу або середніх підприємств, які потребують злагодженої координації та синхронізації дій кількох виконавців.

BAS КУП буде відмінним рішенням для тих, хто використовує програмне забезпечення “BAS Комплексне постачання” або “BAS Управління торговим підприємством”.
Продукт «BAS Комплексне управління підприємством» — це чудове рішення для управління та обліку, яке організує загальну систему управління Вашим малим або середнім бізнесом.
Ціна програми BAS Комплексне управління підприємством
Назва програмного продуктуЦіна, ГРН.
BAS Комплексне управління підприємством64 800,00
Функціональні можливості "BAS Комплексне управління підприємством"
Управління фінансами

Прекрасно зроблена та реалізована функція заявок на витрачання коштів та контроль платежів за заявками. Розроблено функціонал з еквайрингових операцій з банком та їх облік. Крім реєстрації платежу та повернення за платіжними картками, додано функцію реєстрації звітів від банків із зарахування платежів, зміст комісії та списання повернень, також дозволяє відстежувати кожну операцію з моменту оплати до надходження коштів на рахунок.

Облік прибутків та збитків (фінансових результатів) ведеться у межах напрямів діяльності підприємства. Склад напрямів може визначатися дуже гнучко, як роздрібних підприємств (різних точок реалізації продукції), так дистриб’юторів з великим вибором в асортименті. У сукупності це дозволяє ґрунтовно та ефективно аналізувати діяльність підприємства та оптимізувати напрямок діяльності Вашого бізнесу.

Основні рішення:

 • Облік кредитів, депозитів та позик.
 • Еквайринг (платіжні картки).
 • Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря.
 • Маршрути узгодження заявок.
 • Гнучкі інструменти для формування платіжних документів на майбутні дати.
 • Інвентаризація каси та банківських рахунків.
Бюджетування

У цій системі використовуються прості та зрозумілі налаштування структури бюджетів за рахунок табличної моделі бюджетування. Редагування та відображення примірників бюджету можливе в одній формі. У системі зберігається історія про будь-які зміни значень бюджетних статей.

Різноманітні засоби автоматичного розрахунку дозволяють здійснювати розшифрування у вихідних даних розрахунків. Для кожної статті бюджету використовуються до 6 довільних аналітик.

Опція «Версіонування» для екземплярів бюджетів дозволяє здійснити порівняння версій, пакунок, видалення та відкат версії.

Основні рішення:

 • Настроювані види бюджетів та розширена аналітика.
 • Моделювання сценаріїв.
 • Підтримка кількох валют. Табличні форми введення та коригування.
 • Економічний прогноз.
 • Аналіз досягнення планових показників.
 • Розширений фінансовий аналіз.
Моніторинг та аналіз діяльності підприємства

У продукті реалізовані можливості для побудови ієрархічної моделі цілей та цільових показників, включені інструменти для їх моніторингу.

Основні рішення:

 • Побудова ієрархічної моделі цілей та цільових показників.
 • Створення різних варіантів показників із можливістю порівняння.
 • Моніторинг цільових показників із розшифровками вихідних даних.
 • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямами діяльності.
 • Розмаїття графічних форм аналітичних звітів.
Регламентований облік

Цей продукт має весь необхідний комплект для автоматизації бухгалтерського та податкового обліку, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності у Вашій організації. Облік ведеться відповідно до чинного законодавства України. Облік оподатковуваного прибутку, ПДВ та Єдиного податку реалізовано відповідно до норм Податкового кодексу України.

До складу конфігурації включено план рахунків бухгалтерського обліку, що відповідає Наказу Міністра фінансів України “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції щодо його застосування” №291 від 30 листопада 1999 року. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку та відображення даних у звітності. За потреби користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки та розрізи аналітичного обліку.

Продукт надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані щодо залишків, оборотів рахунків та проводок у різних розрізах. При формуванні звітів є можливість налаштувати угруповання, відбір і сортування інформації, що виводиться у звіт, виходячи зі специфіки діяльності організації та виконуваних користувачем функцій.

Основні рішення:

 • Налаштування правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку.
 • Облік фактів господарської діяльності відкладеним провадженням з контролем актуальності відображення.
 • Оперативний контроль формування проводок для довільного документа.
 • Автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків до них виходячи з номенклатурного складу документів відвантаження.
 • Контроль повноти та правильності реєстрації вхідних податкових документів з точністю до ставки ПДВ та податкового призначення придбання.
Управління персоналом та розрахунок заробітної плати

Підсистема призначена для управління людськими ресурсами та автоматизації процесів, що забезпечують підтримку кадрової політики підприємства з урахуванням усіх вимог чинного законодавства. Для цього дана програма надає Вам такі рішення:

 • Робота з персональними даними співробітників;
 • Облік руху кадрів та зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм та внутрішньої аналітичної звітності;
 • Організація роботи за штатним розкладом;
 • Робота за договорами підряду;
 • Облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів;
 • Розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (у тому числі тарифні), відрядної та їх різновидів;
 • Використання показників ефективності діяльності організації та безпосередньо конкретного співробітника при розрахунку винагород за працю;
 • Розрахунок утримань із заробітної плати, у тому числі за виконавчими документами;
 • Нарахування інших доходів, не пов’язаних з оплатою праці та доходів у натуральній формі;
 • Проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітникам;
 • Аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності;
 • Отримання уніфікованих звітних форм;
 • Обчислення регламентованих законодавством податків та відрахувань до фонду оплати праці;
 • Формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної, так і персоніфікованої.

Основні рішення:

 • Аналіз ефективності управління персоналом.
 • Розрахунок зарплати за даними виробітку співробітників.
 • Комплекс розрахунків із персоналом.
 • Гнучкі можливості відображення зарплати у фінансовому та регламентованому обліку.
 • Можливість ведення необмеженої кількості показників, довільні формули.
 • Аналіз фонду оплати праці.
 • Розрахунок та нарахування резерву відпусток.
 • Розвиток можливостей регламентованого розрахунку зарплати.
Керування продажами

У BAS КУП реалізовано комерційні пропозиції, що дозволяють фіксувати історію переговорів із клієнтом щодо визначення складу та умов продажу. Використовується функціональність замовлення як «центру управління» всіма наступними діями щодо його обробки. Введені статуси замовлення («не підтверджено», «до оплати», «до забезпечення», «до відвантаження»), що описують етапи проходження замовлення.

Підсистема дозволяє вказати графік оплати на замовлення клієнта (як щодо авансових платежів, і платежів з погашення дебіторської заборгованості). Графік може формуватися з урахуванням вибраного календаря. Це дозволяє планувати надходження виручки днями, контролювати дотримання клієнтом обумовлених термінів оплати, виділяти прострочену дебіторську заборгованість. Система дозволяє класифікувати прострочену заборгованість за інтервалами глибини прострочення.

На різних етапах замовлення може виступати як розпорядження на забезпечення, на відвантаження, оформлення документів. Контроль за виконанням розпоряджень ведеться з деталізацією до рядка замовлення.

Ведеться облік планової та фактичної заборгованості у розрізі замовлень, строків оплати та документів розрахунків. При цьому робота користувачів суттєво спрощена: ручне рознесення платежів, що надійшли, виконується тільки на замовлення, розподіл за іншими аналітичними розрізами виконується автоматично у фоновому режимі.

Аналогічно продажам реалізована робота із замовленнями постачальникам та ведення взаєморозрахунків з покупок.

Основні рішення:

 • Керування ефективністю процесів продажу та угод з клієнтом.
 • Воронка продажів
 • Формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів.
 • Використання регламентованих процесів продажу, бізнес-процеси управління складними продажами.
 • Розширене управління замовленнями клієнтів, типові та індивідуальні правила продажу, оферти.
 • Самообслуговування клієнтів.
 • Управління торговими представниками.
 • Моніторинг стану процесів продажу.
 • Планування використання автотранспорту.
 • Вірогідна оцінка прогнозу продажів.
 • Роздільний облік партнерів (управлінський облік) та контрагентів (регламентований облік).
 • Автоматичний контроль ліміту заборгованості.
 • Інвентаризація взаєморозрахунків.
 • Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості за набором параметрів.
 • Додаткові інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності щодо стану взаєморозрахунків.
Управління витратами та розрахунок собівартості

Продукт дозволяє організувати контроль матеріальних потоків та споживання ресурсів, які забезпечують виробничу, управлінську та комерційну діяльність підприємства. Облік витрат та розрахунок собівартості продукції проводиться на основі даних оперативного обліку.

Класифікація можливих для використання ресурсів:

 • Товари (матеріальні ресурси у кількісно-вартісній оцінці);
 • Роботи (послуги з можливістю кількісного розподілу)
 • Послуги (послуги виключно у вартісному вираженні).

Продукт підтримує окремий облік витрат за видами податкової діяльності.

Підсистема керування витратами забезпечує:

 • облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності у необхідних розрізах у натуральному та вартісному вимірі;
 • Оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві;
 • Облік фактичних залишків незавершеного провадження на кінець звітного періоду в необхідних розрізах;
 • Різні способи розподілу витрат на собівартість продукції та виконуваних робіт, на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів;
 • Розрахунок фактичної собівартості випуску за період;
 • Надання даних про структуру собівартості випуску.

Розрахована собівартість може бути деталізована до обсягу вихідних витрат незалежно від кількості переділів виробничого процесу. Даний аналіз суттєво підвищує наочність та контроль обґрунтованості виконаного розрахунку собівартості.

Основні рішення:

 • Роздільний облік витрат за видами діяльності.
 • Відокремлений облік собівартості по замовленням.
 • Розподіл витрат за напрямками діяльності.
 • Надання даних про структуру собівартості випуску до початкових витрат.
 • Покращений майстер закриття місяця.
Управління взаємовідносинами з клієнтами

У цій системі чудово реалізовано управління продажами: регламентація етапів процесу, контроль за виконанням процесу, аналіз. Для цього застосовується механізм бізнес-процесів, який автоматично відстежує маршрут процесу та формує завдання виконавцям. Крім цього, реалізовано спрощений режим управління процесом продажу з “ручним” переміщенням етапів. Система накопичує статистику щодо виконуваних процесів, дозволяє розраховувати ймовірність доведення наявного потенціалу продажів до успішного результату (“воронка продажів”) та проводити аналіз «вузьких місць» процесів.

Усі продажі («угоди»), що почалися, реєструються в системі. Вони об’єднують у єдине ціле всю інформацію, накопичену в системі під час підготовки та виконання продажу – електронну пошту, відомості про дзвінки, зустрічі, оформлення замовлення, рахунки, накладні, додаткові файли тощо.

З статистики угод, система дозволяє оцінити ймовірність її успішного здійснення. Отже, система автоматизує і підтримує як стадію реалізації, а й підготовку продажів. Крім цього, система дозволяє аналізувати угоди, які не відбулися, що необхідно для вдосконалення роботи відділу продажів.

Основні рішення:

 • Формування стратегії відносин із партнерами.
 • Бізнес-процеси організації взаємодії з клієнтами.
 • Досьє клієнта, партнера.
 • Картки лояльності, аналіз лояльності клієнтів.
 • Претензійна робота.
 • Моніторинг виконання операцій.
 • BCG-аналіз.
 • Порівняльний аналіз показників роботи менеджерів.
Управління закупівлями

Продукт забезпечує менеджерів, які відповідають за постачання, інформацію, необхідну для своєчасного прийняття рішення про поповнення запасів ТМЦ, для зниження витрат на закупівлю та чіткої організації взаємодії з постачальниками.

Функціонал підсистеми включає:

 • Оперативне планування покупок на підставі планів продажу, планів виробництва та невиконаних замовлень покупців;
 • Оформлення замовлень постачальникам та контроль їх виконання;
 • Реєстрація та аналіз виконання додаткових умов за договорами з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами та строками поставок;
 • Підтримка різних схем прийому товарів від постачальників, у тому числі прийом на комісію;
 • Оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів;
 • Аналіз потреб складу та виробництва в товарах, готовій продукції та матеріалах;
 • Наскрізний аналіз та встановлення взаємозв’язків між замовленнями клієнтів та замовленнями постачальникам;
 • Аналіз наслідків, до яких може призвести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може призвести недопостачання товарів чи матеріалів);
 • Планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів та зарезервованих ТМЦ на складах;
 • Підбір оптимальних постачальників товару за їх надійністю, історії постачання, критеріями терміновості виконання замовлень, пропонованим умовам доставки, територіальним або іншими довільними ознаками та автоматичне формування замовлень для них;
 • Складання графіків поставок та графіків платежів.

 

Основні інновації рішення:

 • Управління купівельною діяльністю.
 • Бізнес-процеси складних покупок.
 • Контроль умов постачання.
 • Розширений аналіз та вибір постачальників за цінами та умовами.
 • Формування повної вартості придбання ТМЦ.
 • Контроль та аналіз забезпечення потреб у номенклатурі.
Управління складом та запасами
 • Для управління складом може застосовуватися схема ордерного складського обліку. Дана схема може використовуватись для операцій відвантаження та надходження незалежно. Складські ордери виписуються тільки на підставі документів, розпоряджень, якими можуть виступати замовлення або накладні. Ведеться облік отриманих, але невиконаних розпоряджень; технологія роботи складу може будуватися повністю за електронними розпорядженнями.
 • У підсистемі передбачено адресне зберігання товарів, тобто ведення залишків товарів у розрізі “місць зберігання” (осередків, полиць, стелажів) та упаковок товару. Вона дозволяє керувати розкладкою товару за місцями зберігання при надходженні, збиранням з місць зберігання при відвантаженні, переміщенням та розкомплектацією товару. Алгоритми, закладені в програму, автоматично підбирають оптимальні місця зберігання при розміщенні та прибиранні, стежать за відсутністю колізій за великої інтенсивності складських операцій.
 • Ця система дозволяє створювати різні робочі зони для оптимального доступу до складських осередків та визначати порядок обходу складських осередків, наприклад, робочі зони для роботи автонавантажувача та для ручного відбору товарів співробітником складу. При відборі товарів можна встановити різні стратегії відбору для оптимізації розміщення товарів у осередках. При відборі товарів звільняти насамперед ті осередки, де товар зберігається у мінімально достатньому обсязі. Це дозволить звільнити осередки для розміщення товарів, які тільки надійшли. Механізм попереджуючого підживлення осередків адресного складу (приміщення) дозволяє підвищити швидкість відбору при відвантаженні товарів зі складу. Адресне зберігання товарів можна використовувати опціонально. Крім нього, підтримується довідкова прив’язка місць зберігання товару.
 • Реалізовано багатокроковий процес інвентаризації товару, включаючи формування наказів на інвентаризацію, видачу розпоряджень на перерахування залишків у місцях зберігання, роздільне відображення надлишків та недостач в оперативному та фінансовому обліку.
 • Прикладне рішення дозволяє автоматизувати процес доставки товарів клієнтам, а також процес доставки товарів під час переміщення товарів між складськими приміщеннями. Доставка товарів може здійснюватись безпосередньо за адресами клієнтів (складського приміщення) або за допомогою транспортної компанії (перевізника). Завдання на перевезення формуються з урахуванням зони доставки, порядку об’їзду адресних доставок, а також вантажопідйомності транспортного засобу.

Основні інновації рішення:

 • Складна ієрархічна структура складів.
 • Управління адресним складом.
 • Відокремлений облік на замовлення – резервування потреб.
 • Облік багатооборотної тари.
 • Управління інвентаризацією товарів.
 • Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC/XYZ аналізу.
 • Розрахунок прогнозованого попиту.
 • Товари на складах за термінами придатності.
 • Управління доставкою.
 • Товарний календар.
Технологічні переваги

Технологічні переваги

 • “BAS Комплексне управління підприємством” розроблено на новій технологічній платформі Business Automation Framework, яка дозволяє забезпечити високу надійність та продуктивність системи;
 • Організовано роботу із системою через Інтернет у режимі тонкого клієнта або веб-клієнта (через звичайний інтернет-браузер), в т.ч. у “хмарному” режимі;
 • Налаштування інтерфейсу для конкретного користувача або групи користувачів з урахуванням ролі користувача, його прав доступу та індивідуальних налаштувань.
 • Механізм функціональних опцій, реалізований у системі “BAS Комплексне управління підприємством”, дозволяє “включати” або “вимикати” різні функціональні частини прикладного рішення без програмування (зміни продукту).
ЗАМОВИТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ


×
Scroll Up